Pályázatok

Steinn Solar Kft.

Állattartó telepek megújításának támogatása (KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-2-24)

Hírek, információk

Felhívás célja

Az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása és a hozzáadott érték termelésének fokozása új épületek kialakításával, valamint az állattartáshoz szükséges eszközök, gépek, technológiák termelésbe állításával.

Állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák kilakítása, amellyel csökken az ágazat energiafelhasználása.

Állattartó gazdaságok ammónia kibocsátásának csökkentését elősegítő technológiai fejlesztések megvalósítása.

A járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenésének kockázatának csökkentése.

Állatjóléti beruházások elősegítése, amelyek túlmutatnak az általános telepi fejlesztésen és az általánosan alkalmazott gyakorlatokból eredő szabályokon.

A projekt Magyarország egész területén megvalósítható.

A rendelkezésre álló forrás

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 Mrd Ft.

Megosztása:

 • A felhívás 1. célterülete (Mezőgazdasági üzemek fejlesztése) keretében igénybe vehető keretösszeg: 36,49 Mrd Ft.
 • A felhívás 2. célterülete (Mezőgazdasági üzemek zöld beruházásainak támogatása) keretében igénybe vehető keretösszeg: 9,71 Mrd Ft.
 • A felhívás 3. célterülete (Mezőgazdasági üzemek fejlesztése az ammóniakibocsátás csökkentés érdekében) keretében igénybe vehető keretösszeg: 2,79 Mrd Ft.
 • A felhívás 4. célterülete (Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorításával) keretében igénybe vehető keretösszeg: 1,01 Mrd Ft

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

A kérelmek benyújtására 2024. június 25. napjától 2025. február 3. napjáig van lehetőség.

 1. értékelési szakasz: 2024. június 25. – 2024. július 08.
 2. értékelési szakasz: 2024. július 09. – 2024. július 22.
 3. értékelési szakasz: 2025. január 07. – 2025. január 20.
 4. értékelési szakasz: 2025. január 21. – 2025. február 03.

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás.

Igényelhető támogatás

Maximum 200 millió Ft

 • 3. célterület: maximum 50 millió Ft.
 • 4. célterület: maximum 30 millió Ft.

Támogatás maximális mértéke

(az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembe vételével):

 • 1. célterület: az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%-a,
 • 2. célterület 1. pontja („Az állattartó gazdaságokban az energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek"): az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%-a,
 • 2. célterület 2. pontja („Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása"): az alaptámogatás az összes elszámolható költség 70%-a,
 • 3. célterület: az alaptámogatás az összes elszámolható költség 80%-a,
 • 4. célterület: az alaptámogatás az összes elszámolható költség 70%-a

Az alábbi esetekben - az 1. célterület, a 2. célterület 1. pontja és a 4. célterület kapcsán – akár több szempont egyidejű teljesítésével – az alaptámogatáshoz képest emelt támogatási intenzitás érvényesíthető azzal, hogy a támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg a 65%-ot:

 • Fiatal mezőgazdasági termelők 15%-kal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 • Gazdaságátadás esetén 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest. A 15%-kal megemelt támogatási intenzitásra a gazdaság átadója és a gazdaság átvevője is jogosult lehet:
 • Amennyiben a kedvezményezett a gazdaság átadója, úgy a támogatási kérelem benyújtásakor igazolást szükséges csatolni arról, hogy a mezőgazdasági igazgatási szervhez a gazdaságátadási szerződés benyújtásra került. Az első kifizetési kérelemhez csatolni kell a mezőgazdasági igazgatási szerv határozatát a szerződés jóváhagyásáról.
 • Amennyiben a kedvezményezett a gazdaság átvevője, úgy a támogatási kérelem benyújtásakor igazolni szükséges, hogy a gazdaságátadási szerződésnek megfelelően gazdaságátadó a gazdaság minden elemének tulajdonjogát átadta a gazdaság átvevőnek.
 • Az ökológiai gazdálkodást folytató kedvezményezett esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest, amennyiben:
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal - az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10.000 euró STÉ értékű ökológiai üzemmérettel rendelkezik, és
 • az állattenyésztési ágazathoz kapcsolódó üzemmérete min. 30%-os arányban ökológiai vagy ökológiai átállási státuszú.
 • A kollektív módon megvalósuló beruházás 10%-kal megemelt támogatási intenzitásra jogosult.

A 2. célterület 2. pontja („Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása") esetében, amennyiben a megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása meghaladja az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve az adott telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő energiamennyiséget az alábbi támogatási mértékek alkalmazandók:

Megújuló energia, megújuló hidrogén és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatás esetében a támogatás keretében a teljes beruházási költség elszámolható, és támogatás nem függhet a termelés eredményétől.

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek

 • a) 45%-át a megújulóenergia-termelésre irányuló beruházások esetében, ideértve a 6/2023. (XII. 7.) AM utasítás 89. § (3) bekezdés a) pontjában és (4), bekezdésében foglalt eseteket, valamint az (EU) 2018/2001 irányelv VII. mellékletének megfelelő hőszivattyúkat, a megújuló hidrogént és a megújuló energiaforrásokon alapuló nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést is,
 • b) 30%-át minden egyéb esetben, ideértve a 89. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt esetet is.

A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

Igényelhető előleg

A támogatási döntésben meghatározott támogatási összeg 25 százalékáig, de legfeljebb 50 millió Ft-ig a kedvezményezett kérelemmel előleget igényelhet.

Az előleget kizárólag a művelet megvalósítására lehet felhasználni, és az igénylését követően benyújtott első kifizetési kérelemben annak teljes összegével el kell számolni.

A kedvezményezettnek legalább az igényelt előleg mértékével megegyező összegű önerővel kell rendelkeznie, melyet az előlegigénylési dokumentációval egyidejűleg igazolni köteles.

Nem kaphat előleget az a kedvezményezett, akinek vagy, amelynek:

a) a KAP Vhr. szerinti agrártámogatási jogviszonyból vagy

b) a 2014–2020 programozási időszakban keletkezett támogatási jogviszonyból eredő tartozása áll fenn a Kincsárral szemben.

Egyszeri elszámolás esetén előleg nem igényelhető.

A tájékoztatás nem teljes körű! Kérjük, hogy a pályázati feltételekről olvassa el a hivatalos tájékoztatást, melyet az alábbi LINKEN talál!

#állattartótelep #felújítás #energetika #energetikaikorszerűsítés #napelemrendszer #napelem #beruházástámogatás #megújulóenergia #napelemestámogatás #napelemtámogatás #támogatásnapelemre

További kérdése van?

Adja meg telefonszámát és visszahívjuk!