Pályázatok

Steinn Solar Kft.

Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program - I. ütem - étterem (TFF-4.1.1-A-2024)

Hírek, információk

KONSTRUKCIÓ NEVE:

Vidéki kis- és közepes vendéglátóipari vállalkozások versenyképességének növelése A támogató megnevezése: Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Támogató)

A Felhívás célja a vidéki vendéglátó üzletek versenyképességének javítása, szolgáltatási színvonalának növelése és működésük átláthatóságának biztosítása.

A programban olyan beruházások és eszközbeszerzések valósíthatók meg, amelyek enyhítik a vendéglátó üzletek közüzemi terheit, egyúttal az üzletek gazdaságilag fenntartható és környezettudatos, valamint minőségorientált fejlesztését célozzák.

Részletes célok:

 • vendéglátó üzletek szolgáltatási színvonalának emelése
 • vendéglátó üzletek üzemeltetési hatékonyságának javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása (energetikai beruházások/szolgáltatások megvalósítása)
 • szolgáltatók folyamatos, éves működésének biztosítása
 • a projektek megvalósításán keresztül munkahelyek teremtése és a meglévő munkaerő megtartása

Tervezett keretösszeg: 13 000 000 000 Ft

A rendelkezésre álló keret összege az I. ütemben – étterem – 3 000 000 000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatási összeg vendéglátó üzletenként: 1 000 000 Ft

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Előleg mértéke: támogatási összeg 100%-a

Az előlegigényléshez a pályázónak Magyarországon vezetett bankszámlával kell rendelkeznie.

Projekt területi szűkítése

Jelen felhívás keretében Budapest kivételével, Magyarország közigazgatási határain belül fekvő településeken megvalósuló projektekre adható be pályázat.

A támogatás számításának alapja

 • az áfalevonási joggal rendelkező pályázók esetén a projekt áfa nélküli (nettó) költsége,
 • az áfalevonási joggal nem rendelkező pályázók esetén pedig a projekt költségeinek áfával növelt (bruttó) összege.

Jelen kiírás keretében támogatható tevékenységek uniós versenyjogi szempontból csekély

összegű támogatás (de minimis) jogcímen valósíthatók meg.

Csekély összegű támogatás (de minimis) esetében bármely három évben odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 300.000 eurónak megfelelő forint összeget.

Konstrukció ütemezése

További ütemek havonta, üzlettípusonként lesznek elérhetőek a tervezett 13 milliárd Ft-os keretösszeg teljes kimerüléséig, vendéglátó üzlettípusonként az alábbiak szerint tervezetten:

S.sz.

Vendéglátó üzlet típus

Pályázati felhívások meghirdetésének tervezett időpontjai

 1. Étterem 2024. május 27.
 2. Cukrászda 2024. június
 3. Zenés-táncos szórakozóhely 2024. július
 4. Alkalmi vendéglátóhely 2024. augusztus
 5. Kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely 2024. szeptember
 6. Büfé 2024. október
 7. Italüzlet, bár 2024. november

Pályázok köre

Magyarországon bejegyzett székhellyel és vidéki telephellyel rendelkező, a kis- és középvállalkozások, mikro-, kis- és középvállalkozások; amelyek

 • gazdasági társaságok;
 • civil szervezetek;
 • egyházi jogi személyek;
 • egyéni cégek;
 • egyéni vállalkozók;
 • adószámos magánszemélyek.

Jelen felhívásra azon vendéglátó üzlet üzemeltető pályázhat, aki, vagy amely

 • magyar pénzintézetnél vezetett pénzforgalmi számlával rendelkezik;
 • a pályázat benyújtásakor már regisztrált a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (a továbbiakban: NTAK);
 • NTAK adatszolgáltatási kötelezettség esetén a pályázat benyújtásának napját megelőző 20 napban napi zárást, és a nyitva tartott napokra forgalmi adatot küldött az NTAK-ba;
 • a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott vendéglátó üzlet kategóriába tartozik és az erről szóló nyilvántartásba vételi dokumentummal rendelkezik;
 • minimum 1 lezárt üzleti évvel rendelkezik a 2023. és/vagy a 2022. évet illetően, és az NTAK-ban is rögzítésre került;
 • az általa üzemeltetett vendéglátó üzlet egész évben nyitva tart (NTAK-regisztráció szerint).

További feltételek

 • A támogatás vendéglátó üzletenként igényelhető és nyújtható.
 • Egy szolgáltató több vendéglátó üzletre is igényelhet támogatást.
 • Egy vendéglátó üzlet egy támogatásra pályázhat.
 • Adatszolgáltatási kötelezettség esetén a támogatói okirat hatályba lépésétől a fenntartás végéig napi zárást, és a nyitva tartott napokra forgalmi adatot küld az NTAK-ba.

Amennyiben a vendéglátó üzlet üzemeltetője nem a vendéglátó üzletnek helyet adó ingatlan tulajdonosa vagy annak, ingatlannyilvántartásba bejegyzett haszonélvezője, akkor a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének a pályázat benyújtásakor tulajdonosi nyilatkozatot szükséges benyújtania arról, hogy a tulajdonos

 • hozzájárul a pályázat benyújtásához;
 • hozzájárul a pályázatban foglalt infrastrukturális fejlesztések megvalósításához és a
 • pályázó általi aktiválásához;
 • továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a pályázó rendelkezésre áll.

A kötelező fenntartási időre a fenntartási kötelezettség elsődlegesen a pályázót terheli.

Amennyiben a pályázó a tulajdonos, a projekt fenntartását bérlőn, üzemeltetőn vagy vagyonkezelőn keresztül is biztosíthatja.

Támogató kiköti, hogy a fejlesztéssel érintett vendéglátó üzlet elidegenítése, illetve harmadik

félnek üzemeltetésbe adása esetén az új tulajdonos, illetve üzemeltető – a kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében – lépjen be a támogatási jogviszonyba a pályázó helyébe kedvezményezettként, a támogatási jogviszony fennállásának idejére.

A pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek

 1. Energiahatékonyság
 • a gazdaságos üzemeltetést támogató eszközbeszerzés, led-es fényforrás, vízcsapokra perlátor
 • nyílászárók hőszigetelő képességének javítása: tömítés csere, ablakfólia, egyéb

korszerűsítési megoldások

 1. Eszközbeszerzés
 • hosszú távú költségcsökkentést és hatékony működést célzó beépített eszközök, berendezések (mint például konyhai eszközök és berendezések, legalább nettó 20 ezer Ft/db értékben, nagykonyhai bútor, sütő-főző berendezés, hűtőberendezés, fagyasztó, mosogató berendezés)
 • egyéb, működést szolgáló beszerzések (mint például bárgép, kávégép, snack készülék, chafingek, tálaló és szervízkocsi, főzőlap, gázzsámoly, borhűtő, hűtővitrin, bemutatóvitrin, borcsapoló, sörtorony és sörcsapoló tartozékok, mérlegek, konyhai előkészítő gépek: dagasztó, daráló, szeletelők, csomagoló, botmixer, turmixgép, egyéb gépek, higiéniai berendezések, kamera)
 • vendégélményt, komfortot fokozó eszközök vásárlása (mint például üzlettér bútorzat, világítás, árnyékolás, teraszfűtés - kültéri hősugárzó)
 • munkavédelmi eszközök, védőfelszerelések (mint például kötény, kesztyű, hőszigetelt kesztyű, hajháló, sapka)
 • munkaruha, egyenruha, védőruha (mint például szakács- és konyhai ruházat, felszolgáló munkaruha)
 • a vendéglátó üzlet üzemszerű működését közvetlenül szolgáló fogyóeszköz (mint például konyhai eszközök, edények, cukrász eszközök, kések és vágóeszközök, adagolók, vágólapok, tepsik, tálcák, tányérok, evőeszközök, poharak, egyéb konyhai és éttermi eszközök)

Az elérhető támogatási összegnél magasabb összegű beruházás/beszerzés megvalósítása is megengedett. A maximálisan elszámolható támogatási összeg ebben az esetben is 1 millió forint. Saját forrásként (önerőként) más hitelkonstrukcióval történő párosítás megengedett, amennyiben az a Felhívásban megjelölt tevékenységekkel összhangban van.

A támogatási összegből egyéb pályázati forrás önereje nem finanszírozható.

Fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek

Támogatás abban az esetben nyújtható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok)

tulajdoni viszonyai az alábbiaknak megfelelnek, és a projekt szempontjából ennek megfelelő

rendezett tulajdoni viszonyok állnak fenn.

Az ingatlan per- és igénymentes, kivéve, ha az igény jogosultja a pályázó.

 • Az ingatlan a pályázó tulajdonában van, vagy annak ingatlannyilvántartásba

bejegyzett haszonélvezője,

 • Amennyiben a fejlesztés idegen tulajdonban lévő ingatlanon történik, és az ingatlan nem kerül a pályázó tulajdonába (haszonélvezetébe), úgy a pályázathoz tulajdonosi (tulajdonosi joggyakorlói) nyilatkozat szükséges arról, hogy hozzájárul a pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához, továbbá ahhoz, hogy az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a pályázó rendelkezésre áll.
 • Osztatlan közös tulajdon esetében, amennyiben a pályázó a tulajdonosok egyike, a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatát is szükséges benyújtani a pályázatban foglalt

fejlesztés megvalósításához és fenntartásához.

Nem támogatható tevékenységek

A támogatott tevékenységek körébe nem eső tevékenységek, különösen

 • a vendéglátó üzletekhez tartozó, külön engedéllyel rendelkező szálláshelyek fejlesztése;
 • meglévő vendéglátó üzlet bővítése és új vendéglátó üzlet létesítése;
 • meglévő eszközök felújítása és használt eszközök beszerzése.

Elszámolható költségek

építési költségek:

 • a fejlesztéssel érintett épületek energiahatékony működését javító beruházások

költségei

eszközbeszerzések költségei:

 • vendéglátó üzletek fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzési költségek
 • védőfelszerelések és munkaruha beszerzésének költségei
 • munkavédelemhez kapcsolódó eszközök beszerzésének költségei
 • a vendéglátó üzletek üzemszerű működését közvetlenül szolgáló fogyóeszközök

beszerzési költségei

energiahatékonyságot növelő eszközök beszerzési költségei (pl.: izzók)

Az elszámolás során a benyújtott elszámoló bizonylatoknak el kell érnie a számlánkénti

legalább nettó 20.000 Ft-os értéket.

A pályázat keretében a projekt fizikai befejezésének időpontjáig felmerült és kiegyenlített

költségek számolhatók el.

Nem elszámolható költségek

 • élelmiszer, italbeszerzés költsége
 • nyersanyag költségei
 • alkatrész költségei
 • műtárgyak költsége
 • bér és járulékok költségei
 • IT-eszközök (pl. tablet, nyomtató, mobiltelefon, szoftver)
 • használt eszközök felújítása vagy beszerzése
 • hitelkamat, kamattartozás, pénzügyforgalmiköltségek
 • hatósági díjak, illetékek, engedélyeztetési eljárások költségei
 • közműfejlesztéshez való hozzájárulások
 • pályázatírás költségei, sikerdíj
 • bírságok, kötbérek, perköltségek
 • általános forgalmi adó, amennyiben a pályázó áfalevonási joggal rendelkezik
 • egyéb adók, közterhek
 • bérleti díjak és lízing költségek
 • közüzemi díjak

Projekt megkezdése

A projekt a pályázat benyújtásának napjától saját felelősségre megkezdhető. Támogatás a

pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető.

Projekt befejezése

A projekt fizikai befejezésének végső dátuma a támogatói okirat hatálybalépésétől számított

6 hónap, de legkésőbb 2025.02.28.

A záró beszámoló benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését (az utolsó

projekttevékenység fizikai teljesítése) követő 60. nap.

Fenntartási időszak

A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a vendéglátó szolgáltatási tevékenységet és a pályázat keretében létrehozott fejlesztéseket, beszerzett, a vállalkozást éven túl szolgáló eszközöket a projekt záró beszámolója hiánytalan benyújtásának napjától számított első év végéig fenntartja.

Benyújtási határidő

2024.05.27. napjától 2024. 06.28. napjáig nyújtható be.

A tájékoztatás nem teljes körű! Kérjük, hogy a pályázati feltételekről olvassa el a hivatalos tájékoztatást, melyet az alábbi LINKEN talál!

További kérdése van?

Adja meg telefonszámát és visszahívjuk!