Pályázatok

Steinn Solar Kft.

Lakossági támogatás

Hírek, információk

NAPENERGIA PLUSZ PROGRAM

Tárolóval kiegészített lakossági háztartási méretű kiserőművek telepítésének támogatása

A Felhívás az Energiaügyi Minisztérium az NFFKÜ – Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. – mint támogató útján került meghirdetésre.

Támogatás célja:

A háztartások saját célú termelésének és felhasználásának, valamint energetikai szempontú öngondoskodásának ösztönzése. A beruházással csökkenthető a hálózatról vételezett villamosenergia mennyisége. Ezáltal a támogatás, a rezsicsökkentéshez és az üvegházhatású gázok kibocsátásának visszafogásával, a környezeti örökségünk megóvásához is hozzájárul.

Támogatás keretösszege:

75 800 000 000 Ft

Támogatás formája:

Vissza nem térítendő támogatás.

Igényelhető támogatás

Maximum 5 000 000 Ft

Támogatás intenzitása és mértéke:

Az elszámolható költségek maximum 66%-a, a megítélhető támogatás maximum 5 000 000 Ft.

Támogatható projektek száma:

Maximum 15 160 db. Az előregisztrációra és a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak Az előregisztrációs kérelem benyújtásának kezdő dátuma: 2024. január 15. Sikeres előregisztrációt követően folyamatosan a keret kimerüléséig.

A sikeres előregisztrációt követően a beruházást a pályázó saját felelősségére kezdheti meg. Az előregisztrációs kérelem jóváhagyása előtt megkezdett beruházás nem támogatható.

Csak új beruházás támogatható, meglévő rendszer bővítése és/vagy átalakítása és/vagy cseréje nem támogatható.

Napenergia Plusz Program Tárolóval kiegészített lakossági háztartási méretű kiserőművek telepítésének támogatása

Támogatásban részesülők köre:

Jelen Felhívásra kizárólag azon nagykorú, cselekvőképes természetes személy, vagy gondnoki nyilatkozattal cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett természetes személy (magánszemély) nyújthat be támogatási kérelmet, aki:

 • magyar adóazonosító jellel rendelkezik
 • a beruházás helyszínével megegyező magyarországi állandó lakóhellyel (kivéve: települési szintű lakcím) rendelkezik
 • a beruházással érintett magyarországi lakóingatlanban legalább résztulajdonnal vagy haszonélvezeti joggal, vagy lakáscélú lízingszerződéssel rendelkezik
 • az ingatlan állandó lakhatási céllal épült
 • családi ház
 • használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épület/épületrész
 • legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrész/lakás

Egyéb kritériumok:

 • Egy magánszemély csak egy pályázatot nyújthat be.
 • Ugyanazon lakóingatlan esetén csak egy támogatási kérelem nyújtható be.
 • A pályázónak vagy meghatalmazottjának ügyfélkapus regisztrációval kell rendelkeznie (KAÜ beléptetés).


KÉRJEN AJÁNLATOT MÁR MOST!

Vagy kérje árajánlatunkat az info@steinnsolar.hu e-mail címen!

Kizáró okok

 • nem jogosult támogatási kérelmet benyújtani, akinek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve akinek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van
 • amennyiben a lakóingatlan vállalkozás (egyéni vállalkozás, egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, kft., zrt. stb.) székhelye, telephelye, fióktelepe
 • amennyiben a lakóingatlan tulajdonosai között vállalkozás (egyéni vállalkozás, egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, kft., zrt. stb.) is van. Kötelező vállalások
 • a beruházás önerejének biztosítása;
 • a rendszer üzembe helyezése (igénybejelentés megtétele, csatlakozási engedély megszerzése, szolgáltatóval új szerződés aláírása). Támogatható tevékenységek Lakossági háztartási méretű kiserőművek (HMKE) telepítése.
 • Minimum 4, maximum 5 kW teljesítményű inverterrel, minimum 7,5, maximum 10 kWh kapacitású tárolóval.
 • A napelem panelek teljesítménye az inverter teljesítményének maximum 120%-a lehet.

Egyéb feltételek:

 • kizárólag új beruházás támogatható, meglévő rendszer bővítése és/vagy átalakítása és/vagy cseréje nem támogatható;
 • a sikeres előregisztrációt követően a beruházást a pályázó saját felelősségére kezdheti meg. Az előregisztrációs kérelem jóváhagyása előtt megkezdett beruházás nem támogatható
 • saját kivitelezés nem támogatható.

Elszámolható költségek köre

 • Előkészítés, pályázati adminisztráció, tervezés, engedélyezés költsége maximum a teljes projekt költségének 20%-a
 • áramszolgáltatói ügyintézés
 • villamostervek, csatlakozási tervek (CST) elkészítése;
 • mérési tervek elkészítése
 • IT kommunikáció kialakítása a szabályzóközponttal, CEP szerinti új szereplőkkel
 • mérőhely szabványosítása
 • pályázati adminisztráció
 • Eszköz- és anyagköltség: maximum a projekt teljes költségének 70%-a
 • napelem – inverter – tároló
 • segédanyagok
 • szerelési eszközök
 • tűzvédelem
 • tartók, védelmek
 • informatikai segédeszközök
 • projekttábla.
 • Munkadíj: maximum a teljes projekt költségének 30%-a
 • telepítés

Projekt megvalósítására rendelkezésre álló időtartam:

 • A támogatói okirat hatálybalépését követő 24 hónap.
 • Az elszámolhatóság feltétele a szolgáltatóval az új szerződés aláírása, valamint a szolgáltató általi mérőcsere, a mérő paraméterezésének elvégzése.

KÉRJEN AJÁNLATOT MÁR MOST!

Vagy kérje árajánlatunkat az info@steinnsolar.hu e-mail címen!

További kérdése van?

Adja meg telefonszámát és visszahívjuk!